Volební valná hromada TJ

Valná hromada tělocvičné jednoty byla původně plánována na 6. dubna 2020. Vzhledem k okolnostem – nouzovému stavu a epidemii – se nemohla konat v tomto termínu. Nový termín konání byl stanoven na pondělí 22. června. Zveme na ni zástupce všech oddílů.

Program valné hromady

Valná hromada se koná dne 22. 6. 2020 v 16,30 hodin v restauraci TJ Sokol

 1. Prezentace 16,00 – 16,30 hodin
 2. Zahájení valné hromady (VH) a schválení programu VH
 3. Schválení pracovního předsednictva a řídícího VH
 4. Schválení jednacího řádu VH
 5. Volba orgánů VH (zapisovatele, oveřovatele zápisu, návrhové komise, mandátové komise, volební komise)
 6. Zpráva o činnosti TJ Sokol HK od minulé VH
 7. Zpráva o hospodaření TJ Sokol Hradec Králové
 8. Zpráva předsedy odboru sportu TJ Sokol Hradec Králové
 9. Zpráva předsedy kontrolní komise TJ Sokol Hradec Králové
 10. Návrh rozpočtu TJ na další období
 11. Představení kandidátů do výboru TJ a kontrolní komise
 12. Diskuze
 13. Volba kandidátů do výboru TJ a kontrolní komise
 14. Vyhlášení výsledku voleb
 15. Zpráva o návrhové komise – schválení usnesení VH
 16. Ukončení VH

Návrh orgánů valné hromady

Pracovní předsednictvo – br. Volejník M., Perun, Hynais J.
Mandátová a volební komise – Mandysová J., Hroneš M. + Rytíř P., (náhradník Uhlíř J.)
Návrhová komise – Kukuczková, Kopecký + 1 pléna

Kandidátka nového výboru – 11 členů

Starosta: Volejník M.
Místostarosta: Perun V.
Jednatel : Brzek M.
Předseda odboru sportu: Uhlíř Jan

Člen: Kolman Josef
Člen: Hynais Jiří
Člen: Maňásková Radka
Člen: Martínek Petr
Člen: Doležalová Kamila
Člen:
Člen:

Kandidátka kontrolní komise:

Maňásek R., Kuřina J. + Štrait F.

Důležité informace

Návrh dalších kandidátů do výboru TJ je nezbytné doručit nejpozději 15. 6. 2020 na adresu
sekretariátu v písemné podobě (info@sokolhk.cz).
Účast na valné hromadě dle stanov ČOS s platnou členskou legitimací a zaplacenými
členskými známkami na rok 2020. Vzhledem k tomu, že se jedná o volební VH je kontrola
členských legitimací nezbytná.
Delegáti se zúčastní podle klíče 1 delegát na každých 40 členů oddílu (bez rozdílu věku).
Delegáti jsou zvoleni jednotlivými oddíly.
Počet delegátů s hlasem rozhodujícím podle členů oddílu + počet zastoupení člena výboru
TJ + počet zastoupení členů kontrolní komise
Atletika 9+1+1, Basketbal 4+2+0, Footbag 1+0+0, Jóga 3+0+0, Judo 4+2+1, Kanoistika
3+0+0, KKŽ 1+0+0, Kulečník 1+0+0, Plavání 1+0+1, Šachy 1+0+0, Sportovní gymnastika
3+0+0, Sportovní příprava 8+1+0, Taekwondo 2+0+0, Zápas 3+0+0 Celkem za oddíly 44
delegátů + 12 delegátu výboru TJ a kontrolní komise. Celkem 56 delegátů.


V Hradci Králové dne 7. 6. 2020

Za výbor TJ starosta Mgr. Volejník Miroslav

Pozvánka PDF ke stažení

7. 6. 2020