Přehled kandidátů na volby do orgánů T.J.

Na jednotlivé funkce do VTJ kandidují:

Starosta VOLEJNÍK Mgr.
1.místostarosta PERUN Mgr.
Jednatel BRZEK Ing.

Předseda OS Uhlíř

člen DOLEŽALOVÁ
člen HYNAIS Mgr.
člen KOLMAN
člen MAŇÁSKOVÁ
člen MARTINEK MUDr.
člen NOVOTNÁ
člen PEJCHALOVÁ Mgr.
člen RYKL Bc.
člen SOUČEK
člen SZALAY Ing.
člen TUČEK
člen VAŇOVÁ Mgr.

člen KK KUŘINA
člen KK MAŇÁSEK
člen KK MAREŠ
člen KK ŠTRAIT

Více informací s informacemi o kandidátech bylo zasláno na kontaktní adresy oddílů.

19. 6. 2020