Poděkování za platbu oddílových příspěvků

Vážení členové,

rádi bychom vám všem poděkovali za platbu příspěvků v jednotlivých oddílech a vyjádřili své uznání a díky za pochopení nynější situace. Občasné ohlasy k výši a platbám členských příspěvků svědčí o občasném nepochopení naší spolkové činnosti, proto pár slov k většímu pochopení.

Veškerá sportovní příprava v TJ je zpravidla pro všechny členy velmi ekonomicky výhodná, dosud nebyl žádný rok takový, že by člen hradil skutečné náklady. Příspěvky jsou pilířem hospodaření všech sportovních oddílů, myšleno všech amatérských a sportovních spolků, nejen naší TJ. Bez členských příspěvků se k dotacím oddíly vůbec nedostanou, nemohou o ně zažádat a nebudou tak moc uhradit zbytek nákladů na člena. Pro představu, reálný náklad na jednoho člena je průměrně 15 tis. Kč ročně, členský příspěvek je 5 tis. Kč ročně, pak se jedná pouze o třetinu, proto je nazýván správně “příspěvkem”. Další finance nezbytné k přípravě získávají oddíly prostřednictvím zmíněných dotací.

Trenérskou péči poskytují naši trenéři napříč jednotlivými sporty dobrovolně, stejně jako vlastní členství je na dobrovolné bázi. Členství ani trénink neumíme kouskovat na měsíce, kdy je zavřeno nebo otevřeno. Od počátku omezování sportovní přípravy v roce 2020 naši trenéři i administrativa dělají co mohou, riskují i své zdraví k zachování chodu tréninkových skupin. NIkdo z těchto oddílových nadšenců a trenérů podobná omezení nezažil. Trenéři museli upravit svůj přístup a většinou pak trénink v podstatě stojí na osobní statečnosti a nápaditosti každého z nás. Trénování v nouzovém stavu je trenérsky mnohem náročnější nejen v otázce času, ale i programové náplně a vytrvalosti, vytváření motivace atd. V mini-skupinách pod vlivem vládních omezení, naprosto individuálním přístupem, audio-video tréninkem a jinými formami, tráví naši lidé více času než obvykle. V Sokole trenérskou činnost vykonáváme víceméně z lásky ke sportu, ale vnímáme ji i jako společensky nezbytnou a věříme, že mladé generaci a celé společnosti skutečně prospíváme.

Díky všem současným omezením přicházíme o část zdrojů a další škrty nás nepochybně ještě čekají. Bez solidárního přispění členské základny proto lze jen stěží plánovat, provozovat i omezenou přípravu ve všech sportech, které jsou v T.J.

Přejeme všem pevné zdraví i bez ohledu na členství a těšíme se na lepší časy.

V Hradci Králové 23. 4. 2021
Předsedové oddílů Tělocvičné jednoty Sokol Hradec Králové

28. 4. 2021