Omezený provoz sportovní přípravy od 17. 5. 2021

V reakci na vládní regulace vedení TJ Sokol Hradec Králové poskytuje svým členům vnitřní a venkovní prostory v omezeném režimu.

Omezený provoz sportovní přípravy

Zásady a pravidla dle vládních opatření, níže stručný výtah nejdůležitějších.

 1. Otevírací doba celého areálu Po – Ne 15:00 – 21:00 (branka u vjezdové brány a pouze vchod č. 3),
 2. sportovní přípravu může provozovat méně než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště,
 3. alespoň 2 metry rozestupy,
 4. zakazuje se přítomnost veřejnosti (i rodičů),
 5. zůstávají až do odvolání uzavřené šatny a sprchy,
 6. za dodržování všech nařízení a pravidel odpovídá každý člen, za nezletilé osobní trenéři,
 7. je zakázaný vstup nezletilých bez osobního trenéra,
 8. uvedená opatření dle výjimek neplatí pro profesionály.

Nezbytné pro sportovní přípravu je prokázání se čestným prohlášením na místě, že každá(é):

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 3 dny POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou-dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 uplynulo méně než 90 dnů, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

za Výbor Tělocvičné jednoty
Miroslav Volejník, starosta, Milan Brzek, jednatel

18. 5. 2021