Dne 21. 6. 2021 od 18:00 proběhne v restauraci Sokol valná hromada TJ

Pozvánka a program valné hromady TJ Sokol Hradec Králové dne 21. 6. 2020 v 17:30 hodin (restaurace TJ Sokol)

 1. Prezentace 17:00 – 17:30 hodin
 2. Zahájení Valné hromady (VH) a schválení programu VH
 3. Schválení pracovního předsednictva a řídícího VH
 4. Volba orgánů VH (zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise)
 5. Zpráva o činnosti TJ Sokol HK od minulé VH
 6. Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na další období TJ Sokol Hradec Králové
 7. Zpráva předsedy odboru sportu TJ Sokol Hradec Králové
 8. Zpráva předsedy kontrolní komise TJ Sokol Hradec Králové
 9. Diskuse
 10. Zpráva o návrhové komise – schválení usnesení VH
 11. Ukončení VH

Orgány VH – návrh

Pracovní předsednictvo – br. Volejník M., br. Perun V., Brzek M. Mandátová komise – s. Prokopová D., s. Kukuczková A. Návrhová komise – br. Hynais + 1 z pléna

Při účasti na VH je nezbytné dodržovat aktuální vládní nařízení. Dále se musí každá osoba při příchodu prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19.

Účast na valné hromadě dle stanov ČOS s platnou členskou legitimací a zaplacenými členskými známkami na rok 2021.

Delegáti se zúčastní podle klíče 1 delegát na každých 40 členů oddílu (bez rozdílu věku). Delegáti jsou zvoleni jednotlivými oddíly.

Počet delegátů s hlasem rozhodujícím podle členů oddílu + počet zastoupení člena výboru TJ + počet zastoupení členů kontrolní komise
Atletika 13 (10+3+0), Basketbal 6 (4+2+0), Footbag 2 (1+1+0), Jóga 2 (2+0+0), Judo 8 (5+2+1), Kanoistika 2 (2+0+0), KKŽ 1 (1+0+0,) Kulečník 1 (1+0+0), Plavání 2(1+0+1), Šachy 1 (1+0+0), Sportovní gymnastika 3 (3+0+0), Sportovní příprava 8 (7+1+0,) Taekwondo 3 (3+0+0), Zápas 5( 2+2+1) Celkem za oddíly 43 delegátů + 11 delegátu výboru TJ a 3 delegáti kontrolní komise. Celkem 57 delegátů.

V Hradci Králové dne 6.6.2021
Za výbor TJ starosta Mgr. Volejník Miroslav

7. 6. 2021